Přihlášení

Využívat služeb knihovny mohou registrovaní čtenáři i zájemci bez registrace.
Služby poskytované bez registrace:
•    posezení, čtení, deskovky, studium
•    práce na PC
•    tisk
•    kulturní a vzdělávací akce
Služby poskytované s registrací:
•    půjčování knihovních dokumentů domů
•    mvs (meziknihovní výpůjční služba)

Registrace čtenářů nad 15 let probíhá na dospělém oddělení knihovny Vít. Nováka 764 a dětských čtenářů do 15 let na dětském oddělení knihovny Vackova 125.

S sebou si vezměte:
Občanský průkaz
Finanční hotovost viz ceník služeb
Děti musí zaregistrovat zákonný zástupce

Upozornění o konci výpůjční doby
Pokud máte zájem o zasílání upozornění o konci výpůjční doby a o rezervacích, nezapomeňte do přihlášky uvést svoji e-mailovou adresu