Orientace ve fondu

Orientace ve fondu

Beletrie
•    je řazena abecedně podle příjmení autora
•    knihy, které nemají hlavního autora, jsou řazeny abecedně podle prvního slova z názvu knihy
•    zvlášť jsou vyčleněny detektivky, poezie, divadelní hry, cizojazyčná literatura a regionální literatura
•    v další orientaci ve fondu napomáhá barevné značení podle žánru na hřbetě knih


Naučná literatura
•    je řazena podle tzv. Mezinárodního desetinného třídění (MDT)
•    jednotlivá témata jsou rozdělena do deseti tříd, které jsou označeny číslicí; každá třída se může dále členit do dalších podtříd
•    v rámci třídníku jsou knihy řazeny abecedně podle příjmení autora


Časopisy a ostatní periodika
•    naleznete přímo proti výpůjčnímu pultu


Společenské hry
•    jedná se o deskové hry pro děti a dospělé
•    vyberete si přímo u výpůjčního pultu