Ceník

Příloha č. 1
Ceník

Příloha Knihovního řádu Městské knihovny se sídlem v Kamenici nad Lipou 


Čtenářské poplatky
Dospělí                         Kč 70,-
Důchodci                      Kč 40,-
Studenti                        Kč 40,-
Ženy na MD                  Kč 40,-
Děti do 15 let                Kč 30,-
Jednotlivá výpůjčka     Kč 20,-


Upomínky

Dodatek č. 1 přílohy č. 1
Knihovního řádu Městské knihovny v Kamenici nad Lipou 
ze dne 21. května 2018
Změna sankčních poplatků k příloze č. 1 Ceník 

Upomínky
1. upomínka            Kč 10,-
2. upomínka            Kč 40,-
3. upomínka            Kč 70,-
4. upomínka            Kč 200,-

Ostatní poplatky
Duplikát průkazu        Kč 20,-
Poškození čárového kódu    Kč 10,-
Neohlášení změn 
osobních údajů 
(změna jména, bydliště)    Kč 10,-    
Oznámení o rezervaci        úhrada poštovného, popř. telefonního hovoru 
MVS                úhrada poštovného + finanční nároky zasílající knihovny
ztráta knihy            cena knihy + 50,- Kč poplatek za zpracování
znehodnocení knihy     cena knihy + 50,- Kč poplatek za zpracování (při menším poškození poměrná část, posoudí pracovnice knihovny)
tisk 1 strana A4        Kč 5,-
tisk 1 strana A5        Kč 3,-
tisk celobarevný 1 strana    Kč 10,-