Univerzita třetího věku - informační schůzka 20. 6. 2024 v 10 hodin na dospělém oddělení

Čtvrtek, 26. 10. 2023

PŘIJÍMÁME PŘIHLÁŠKY NA ZIMNÍ SEMESTR

Městská knihovna v Kamenici nad Lipou nabízí pro seniory kurzy VIRTUÁLNÍ UNIVERZITY TŘETÍHO VĚKU.

Virtuální Univerzita třetího věku (VU3V) je jedna z forem Celoživotního vzdělávání organizovaná Provozně ekonomickou fakultou České zemědělské univerzity v Praze.

Cílem Virtuální U3V je umožnit všem posluchačům v rámci České republiky zájmové vysokoškolské studium U3V bez ohledu na vzdálenost od sídel vysokých škol a univerzit, ve kterých probíhá prezenční seniorské vzdělávání, jehož se z různých důvodů (vzdálenost, zdravotní a časové důvody, finanční náročnost na dopravu apod.) nemohou zúčastňovat. V souladu se vzděláváním též vytvořit prostředí pro sociální kontakt posluchačů v daných lokalitách.

 

Studia se mohou účastnit posluchači:

  • občané České republiky nebo Slovenské republiky
  • důchodového věku (osoba, která dosáhla věku, ve kterém má nárok na pobírání  starobního důchodu) nebo invalidní důchodci

 

V průběhu semestru:

  • společná výuka probíhá v konzultačním středisku 1x za 14 dní. Výukové materiály  ke kurzům jsou posluchačům během semestru kdykoli přístupné přes internet na jejich osobní loginy
  • každý kurz obsahuje 6 vyučovacích videopřednášek
  • po splnění studijních povinností a absolvování 6 individuálních kurzů se posluchač  může v příslušném semestru zúčastnit slavnostní promoce v aule ČZU

 

Doba trvání: 

únor - duben 2024 (letní semestr)

říjen - prosinec 2024 (zimní semestr)

 

Cena studia: 400 Kč/kurz

 

Témata kurzů: domluva na dospělém oddělení knihovny

 

Případní zájemci o kurzy se mohou hlásit na dospělém oddělení knihovny osobně nebo na e-mail: knihovna@kamenicenl.cz nebo na 606 078 925